top of page
  • petterisaisto

Kosketuspintaa grafeenilla

Rakennusteollisuudessa ei tapahdu koskaan mitään uutta… Väärin! Menetelmiä hiotaan ja uusia materiaaleja tulee koko ajan. Vaikka uudisrakentamisessa ei näy tekijän mielestä mitään uutta, niin kokoajan kehitetään uusia ratkaisuja. Monet niistä liittyvät digitalisaatioon, harvemmin nähdään aivan uusia materiaaleja. Kuitenkin usein materiaalit, jotka ovat

selkeästi parempia kuin edeltäjänsä, tulevat viemään pääosuuden markkinoista. Laivojen uudisrakentamisessa esimerkiksi kivilevyt on lähes unohdettu ja tilalla ovat kennolevyt. Suuri osa luonnonmateriaaleista on korvattu vesiohenteisilla maaleilla, kalvoilla ja laminaateilla sekä uusilla työtavoilla tai pintakäsittelymetodeilla. Tosiasiassa eihän siinä ollutkaan mitään järkeä, että yhden parketin juuriviilua varten olisi pitänyt kaataa kokonainen sademetsä.

Älymateriaalit ovat aivan uusi asia rakennusteollisuudessa. Älykkäät käyttötavarat ovat tulleet jäädäkseen ja reaaliaikaisesti päivittyvä puhelin tai jopa auto ovat nykyaikaa. Mutta mitä jos talosi tietäisi joka hetki tarkasti oman tilansa, seiniä piiskaavat tuulien kuormat ja katoon ropisevan sateen määrät sekä rakenteiden tilan. Se voisi kertoa milloin talo tulisi maalata, mitkä seinät kärsivät eniten auringon vaikutuksesta ja missä tiloissa kosteus aiheuttaa ylimääräistä rasitetta. Tähän on vielä matkaa - vai onko?


Pari vuotta sitten törmäsin materiaalin joka ensin tuntui pelkältä tulevaisuuden visiolta - grafeenisensoripintaan. Grafeeni on itsessään 2004 keksitty supermateriaali, maailman kestävin tunnettu aine, jolla on 100% sähkön johtavuus. Siis parempi kuin kuparilla. Yritys nimeltä Imagine Sensing Buildings Oy

tekee grafeenista sensoripintoja esimerkiksi kosteisiin tiloihin. Grafeenista tehdyn sensoripinnan vahvuutena ovat isot pinta-alat, joista voidaan tunnistaa hyvinkin tarkasti kohta, johon kosteus tunkeutuu. Olemme tottuneet pistesensoreihin, joiden ongelma on kuitenkin nimensä mukaisesti hyvin pieni tunnistusalue. Grafeenisensoripinta mahdollistaa isojen pinta-alojen tarkkailun kustannustehokkaasti.

Parin vuoden takaisen ensikosketuksen jälkeen olen päässyt tekemään yhteistyötä Imagine Sensing Buildingsin kanssa ja olen todella innoissani sen tuomista mahdollisuuksista. Meriteollisuus toimialana on hyvin kattava: valtava kirjo materiaaleja ja järjestelmiä aina hotellialasta, voimalaitostekniikaan sekä navigointiin, puhumattakaan erityisistä viihdejärjestelmistä. Mahtava toimiala ylipäätään uusien innovaatioiden tutkimiseen.

Imaginen Jaakko Kaidesojan kanssa käytyjen keskustelujen myötä valikoitui muutamia kehityskohteita, joissa olemme jo ottaneet ensi askeleita. Jos kiinnostuksesi heräsi ja haluat kuulla lisää tästä supermateriaalista, ole ihmeessä yhteydessä. Mielelläni pohdin uusia kohteita materiaalille. Onko tämä uusi kennolevy tai interaktiivinen rakennuselementti, se jää nähtäväksi. Se on varmaa, että tältä materiaalilta ei heti kehityskohteet lopu. Tiedänkin jo millä aiheella seuraavat small talk -keskutelut alkavat - kuullaan ja nähdään!


In English...

Contact Surface with Graphene


Nothing new ever happens in the construction industry… Wrong! The techniques are being honed and new materials appear all the time. Although the builder might not see anything new in new construction, new solutions are constantly being developed. Many of them are related to digitalisation, whereas completely new materials are rarely seen. However, materials that are clearly better than their predecessors will often take the bulk of the market. In new shipbuilding, for example, fiber concrete panels are almost forgotten, and honeycomb panels are used instead of them. Much of the natural materials have been replaced by water-soluble paints, films, and laminates, as well as new ways of working or surface treatment methods. After all, it really made no sense that an entire rainforest should have been felled for the root veneer of one parquet floor.


Smart materials are a whole new thing in the construction industry. Smart consumer goods are here to stay, and nowadays phones or even cars that are updated in real time are common. But what if your house knew exactly its own state at all times, the loads of winds whipping the walls and the patter of rain on the roof, as well as the state of its structures? It could tell you when to paint the house, which walls are suffering the most from the sun, and which rooms are exposed to moisture. This is still far in the future - or is it?


A couple of years ago I came across a material that at first felt like a mere vision of the future - graphene sensor surface. Graphene is a supermaterial that was invented in 2004. It is the most durable material in the world with 100% electrical conductivity. This is even better than copper. A company called Imagine Sensing Buildings Oy


makes graphene sensor surfaces for wet rooms, for example. The strength of the sensor surface made of graphene is the large area from which it is possible to identify very accurately the point where the moisture penetrates. We are used to point sensors, but their problem is, as the name suggests, a very small sensor area. The graphene sensor surface enables the monitoring of large areas cost-effectively.


Since my first contact with Imagine Sensing Buildings a few years ago, I’ve started collaboration with them, and I’m really excited about the opportunities it brings along. The maritime industry as a business is very comprehensive: it includes a vast range of materials and systems, starting from the hotel industry, power plant technology, and navigation, not to mention special entertainment systems. It’s a great industry in general for exploring new innovations.


During the discussions with Jaakko Kaidesoja from Imagine, a few development targets were selected, and we have already taken the first steps with them. If you got interested and want to hear more about this supermaterial, please be in touch. Whether this is a new honeycomb panel or an interactive building unit, it remains to be seen. In any case, it’s sure that this material doesn’t run out of development targets anytime soon. Now I know on what topic my next small talk conversations will start - let’s be in touch!

Comments


bottom of page